Ogłoszenia dla kandydatów do bierzmowania

  1. UWAGA! zmiana terminu, SPOTKANIE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA odbędzie się 10 grudnia (zamiast 3 grudnia) po Mszy św. o godz. 13.00.
  2. W pierwszym półroczu spotkania będą odbywać się w kościele o godz. 13.00 Msza św. i po niej spotkanie w następujące niedziele: 7 stycznia, 4 luty (ze względów losowych harmonogram może ulec zmianie o czym poinformujemy)   
  3. Kandydaci ochrzczeni poza parafią pw. św. Marcina w Kępnie, którzy jeszcze nie dostarczyli świadectwa chrztu z parafii przyjęcia tego sakramentu prosimy, aby dostarczyć je w najbliższym czasie do ks. Duszpasterza odpowiedzialnego za formację kandydatów do bierzmowania. Potwierdzenie chrztu jest koniecznym warunkiem, aby przystąpić do Sakramentu bierzmowania.
  4. Kandydaci spoza parafii pw. św. Marcina w Kępnie, którzy nie dostarczyli jeszcze zgody od swojego ks. proboszcza (z parafii miejsca faktycznego zamieszkania a nie zameldowania). Prosimy, aby dostarczyć je w najbliższym czasie.   Zgoda ze swojej parafii zamieszkania jest koniecznym warunkiem, aby rozpocząć przygotowania i przystąpić do Sakramentu bierzmowania w parafii pw. św. Marcina w Kępnie.
  5. W każdą niedzielę kartki z „Ewangeliami” do wypełnienia dla kandydatów do bierzmowania wraz ze skrzynką będą znajdować się w kościele po prawej stronie przy chrzcielnicy.  Ewentualnie o zmianie miejsca poinformujemy na Mszy św. w ogłoszeniach.
  6. Lista kandydatów do bierzmowania została zamknięta. Zapisy zakończone.

Kontakt: bierzmowanieswmarcinkepno@gmail.com