PROBOSZCZ:

Ksiądz Kanonik Jerzy Palpuchowski

WIKARIUSZE:

Ksiądz Mateusz Szmajdziński

Ksiądz Michał Słociński

Ksiądz Aleksy Stasiak

SENIORZY:

Ksiądz Prałat Krzysztof Nawrocki

Ksiądz Prałat Józef Kwiatkowski

 

KONTAKT Z PARAFIĄ.