HISTORIA PARAFII

 

 

 

Kościół św. Marcina w Kępnie ufundowany został przez starostę wieluńskiego Marcina Konstantego Olszowskiego po jego szczęśliwym powrocie z odsieczy wiedeńskiej. Drewnianą świątynię w kształcie krzyża i dzwonnicę wzniesiono w 1685 roku. W 1830 roku ówczesny proboszcz, ks. Alojzy Grzybowski, w testamencie zapisał parafii kępińskiej folwark Grzybów, z dochodów którego miał być zbudowany nowy murowany kościół. Dzieła tego dokonał ks. Ignacy Nowacki, proboszcz kępiński od 1901 do 1943 roku. W latach 1905 – 1907 wzniesiony został Dom Katolicki, a w latach 1909-1911 neobarokowy kościół, konsekrowany dnia 15 października 1911 r. przez ks. bp. Edwarda Likowskiego z Poznania.

  Projektantem kościoła był znany poznański architekt Roger Sławski (1871 – 1963). Pierwowzorem budowli jest kościół Trynitarzy w Krotoszynie z roku 1774. Kępińska świątynia odróżnia się jednak od swego pierwowzoru poprzez oryginalną, falującą fasadę, ozdobioną trzema misternie wykonanymi figurami z piaskowca: Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych (nad głównym wejściem) oraz Świętych Patronów Polski – św. Wojciecha (po prawej) i św. Stanisława (po lewej).

 

 

Jednonawową bryłę kościoła wieńczy beczkowate sklepienie wsparte na potężnych filarach przeprutych arkadowymi prześwitami. Majestatyczna wieża usytuowana na osi nawy głównej, przykryta miedzianym hełmem na trwałe wkomponowała się w panoramę miasta. Długość kościoła wynosi 48 m, szerokość 26 m, a wysokość wieży 49 m.

 

 

Ołtarz główny, pochodzący z drewnianego kościoła, zawiera obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa autorstwa krakowskiego artysty, ucznia Jana Matejki i współautora Panoramy Racławickiej, Tadeusza Popiela (1863 – 1913).

 

 

Jego autorstwa jest również fresk znajdujący się na łuku tęczowym nad prezbiterium, przedstawiający Najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu świętych i aniołów, zatytułowany Królowa Świętych Polskich albo Hołd Królowej Niebios. Nad ołtarzem głównym znajduje się witraż autorstwa Józefa Mehoffera przedstawiający św. Marcina, patrona Parafii.


 

 

 W prawym ołtarzu bocznym, zwanym Ołtarzem Opatrzności Bożej, umieszczony został obraz pochodzący z wcześniejszego kościoła, a przedstawiający ewangeliczny cud rozmnożenia chleba. Ołtarz po lewej stronie dedykowany jest Matce Bożej i kieruje naszą uwagę ku pełnej subtelnego piękna figurze Niepokalanej Dziewicy wykonanej w białym marmurze.

Rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego i chrzcielnica pochodzą ze starego kościoła.

Godne uwagi są również stacje Drogi Krzyżowej harmonijnie wkomponowane w arkadowe wnęki rozmieszczone wokół całej nawy oraz ambona ozdobiona postaciami ewangelistów.

W roku 1960 kasetony na łukach sklepienia kościoła przyozdobione zostały złoconymi rozetami fundacji ks. prałata Mariana Magnuszewskiego jako wotum za ocalenie z obozu koncentracyjnego w Dachau. W tym samym roku na sklepieniu namalowane zostały trzy obrazy przedstawiające kolejno: Ostatnią Wieczerzę, Sanktuarium Jasnogórskie i Chrzest Polski.

Gruntowny remont wnętrza kościoła przeprowadzono w roku 1999, zakładając między innymi ogrzewanie podłogowe i nową posadzkę.

W latach 2006 – 2011 wystrój kościoła wzbogacony został o 18 nowych witraży ukazujących głównie postaci polskich świętych i błogosławionych.

Jubileusz 100-lecia istnienia stał się okazją do renowacji zewnętrznej elewacji całego kościoła przeprowadzonej przez firmę Projektobud z Myjomic.

Od 1923 roku modlitwie w kępińskiej świątyni towarzyszy dźwięk organów zbudowanych przez organmistrza Józefa Bacha z Rychtala. Podczas inauguracji kępińskiego instrumentu koncertował na nim sam Feliks Nowowiejski.

 

Dopełnieniem harmonijnego piękna kępińskiej świątyni było eleganckie opłotowanie, które zrabowane zostało przez hitlerowców podczas II wojny światowej razem z dzwonami.

Mamy nadzieję, że już niebawem także teren wokół kościoła odzyska swój pierwotny wygląd.Niech Bóg błogosławi fundatorom, ofiarodawcom, dobroczyńcom i wszystkim zatroskanym o piękno naszej świątyni.

KONTAKT Z PARAFIĄ.