CHRZEST

Sakrament chrztu świętego udzielany w każdą:
II SOBOTĘ m-ca podczas Mszy św. o godz. 17:00
oraz IV NIEDZIELĘ m-ca podczas  Mszy Św. o godz. 13.00

Rodzice zgłaszają się do biura parafialnego najpóźniej 2 tygodnie przed chrztem.

Wymagane dokumenty: Dowód osobisty jednego z rodziców, akt urodzenia dziecka (oryginał) oraz dane rodziców i rodziców chrzestnych: nazwisko, imię, wiek, zawód, adres zamieszkania, stan cywilny.

 Rodzice dziecka i chrzestni biorą udział w KATECHEZIE CHRZCIELNEJ w piątek  poprzedzający chrzest – po Mszy św. wieczornej.

 

RODZICE DZIECKA i chrzestni powinni pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty.

 

RODZICE CHRZESTNI są zobowiązani przedstawić zaświadczenie pobrane ze swojej parafii,  że są wierzący i praktykujący.

Rodzicem chrzestnym może być każdy, kto:

Jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania (ukończył 16 lat);

Przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić;

Należy do kościoła Katolickiego i prawo kościelne nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (rodzicem chrzestnym nie może być osoba żyjąca w niesakramentalnym związku)

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA

TERMINY:

  • DRUGA NIEDZIELA MAJA – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
  • TRZECIA NIEDZIELA MAJA – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 i 3

 

MAŁŻEŃSTWO

Zamiar zawarcia małżeństwa należy omówić ze swoim duszpasterzem na trzy miesiące przed ślubem.

 

Potrzebne dokumenty:
    * dowód osobisty

    * dokument USC (w 3 egz.) zezwalający na zawarcie związku konkordatowego lub dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego
    * świadectwo chrztu i bierzmowania   (ważne do 3 miesięcy)
    * ostatnie świadectwo nauki religii
   

Narzeczeni winni odwiedzić:
    * Parafialną Poradnię Życia Rodzinnego
      cykl 4 nauk rozpoczyna się w 1 wtorek miesiąca  o godz. 17.00 w dawnej bibliotece parafialnej przy ul. Ks. M. Magnuszewskiego

    * odbyć katechumenat przedmałżeński (nauki przedślubne).
     

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w innej parafii niż miejsce zamieszkania jednego  z narzeczonych, potrzebują zgody  swojego Ks. Proboszcza zezwalającą na załatwienie formalności przedślubnych w innej parafii.

POGRZEB

Formalności związane z pogrzebem można załatwić w biurze parafialnym również poza godzinami urzędowania.

Potrzebne dokumenty:
    * dokument dla administracji cmentarza potwierdzony przez USC
    * potwierdzenie rezerwacji grobu na cmentarzu lub opłacenia grobu już istniejącego
    * potwierdzenie o udzielonych sakramentach zwłaszcza o Namaszczeniu Chorych


Człowiek wierzący jednoczy się z Bogiem oraz bliskimi zmarłymi przez sakrament pokuty i Komunię Świętą. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi św. przed pogrzebem.

W Biurze parafialnym można również zamówić Mszę św. w intencji osoby zmarłej na I rocznicę śmierci. Pozostałe Msze św. załatwiamy w kaplicy cmentarnej.

Komunikat w sprawie cmentarza


Parafia św. Marcina w  Kępnie informuje, że po 20 latach miejsce grobowe na tutejszym cmentarzu ulega likwidacji, jeśli rezerwacja nie zostanie przedłużona.

Wszelkie groby zaniedbane oraz po 20 latach od pochówku zostają przejęte przez parafię. Prolongaty grobu na kolejne 20 lat można dokonać w biurze parafialnym.

KONTAKT Z PARAFIĄ.