CHRZEST ŚWIĘTY

Sakrament chrztu świętego udzielany w każdą:
II SOBOTĘ m-ca podczas Mszy św. o godz. 17:00
oraz IV NIEDZIELĘ m-ca podczas  Mszy Św. o godz. 13.00

Rodzice zgłaszają się do biura parafialnego najpóźniej 2 tygodnie przed chrztem.

Wymagane dokumenty: Dowód osobisty jednego z rodziców, akt urodzenia dziecka (oryginał) oraz dane rodziców i rodziców chrzestnych: nazwisko, imię, wiek, zawód, adres zamieszkania, stan cywilny.

 Rodzice dziecka i chrzestni biorą udział w KATECHEZIE CHRZCIELNEJ w piątek  poprzedzający chrzest – po Mszy św. wieczornej.

RODZICE DZIECKA i chrzestni powinni pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty.

RODZICE CHRZESTNI są zobowiązani przedstawić zaświadczenie pobrane ze swojej parafii,  że są wierzący i praktykujący.

Rodzicem chrzestnym może być każdy, kto:

Jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania (ukończył 16 lat);

Przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić;

Należy do kościoła Katolickiego i prawo kościelne nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (rodzicem chrzestnym nie może być osoba żyjąca w niesakramentalnym związku)

I KOMUNIA ŚWIĘTA

TERMINY:
DRUGA NIEDZIELA MAJA – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 GODZ. 11.00
TRZECIA NIEDZIELA MAJA – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 i 3 GODZ. 11.00

MAŁŻEŃSTWO

Zamiar zawarcia małżeństwa należy omówić ze swoim duszpasterzem na trzy miesiące przed ślubem.

Potrzebne dokumenty:
– dowód osobisty
dokument USC (w 3 egz.) zezwalający na zawarcie związku konkordatowego lub dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego
– świadectwo chrztu i bierzmowania   (ważne do 6 miesięcy)
 – ostatnie świadectwo nauki religii

Narzeczeni winni odwiedzić:
    * Parafialną Poradnię Życia Rodzinnego
     Cykl spotkań rozpoczyna się w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00 w dawnej bibliotece parafialnej – wejście o strony ul. ks. M. Magnuszewskiego. Narzeczeni powinni zgłosić się do poradni za pośrednictwem diecezjalnej strony internetowej www.drdk.pl gdzie znajdą wszystkie informacje dotyczące przygotowania do sakramentu małżeństwa.

    * odbyć katechumenat przedmałżeński (nauki przedślubne).   

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w innej parafii niż miejsce zamieszkania jednego  z narzeczonych, potrzebują zgody  swojego Ks. Proboszcza zezwalającą na załatwienie formalności przedślubnych w innej parafii.

POGRZEB

Formalności związane z pogrzebem można załatwić w biurze parafialnym również poza godzinami urzędowania.
Potrzebne dokumenty:
    * dokument dla administracji cmentarza potwierdzony przez USC
    * potwierdzenie rezerwacji grobu na cmentarzu lub opłacenia grobu już istniejącego
    * potwierdzenie o udzielonych sakramentach zwłaszcza o Namaszczeniu Chorych.
Człowiek wierzący jednoczy się z Bogiem oraz bliskimi zmarłymi przez sakrament pokuty i Komunię Świętą. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi św. przed pogrzebem.

W Biurze parafialnym można również zamówić Mszę św. w intencji osoby zmarłej na I rocznicę śmierci. Pozostałe Msze św. załatwiamy w kaplicy cmentarnej.