Świba – św. Katarzyny Aleksandryjskiej

adres: Świba 142, 63-600 Świba

Słupia p. Kępnem – Wszystkich Świętych

adres: Szeroka 13, 63-604 Baranów

Olszowa – św. Jadwigi Śląskiej 

adres: Olszowa 126, 63-600 Kępno

Myjomice – św. Józefa i Wszystkich Świętych

adres:

Kierzno – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

adres:

Kępno – Matki Bożej

adres: 

Baranów – Miłosierdzia Bożego Donaborów – św. Marcina

adres:

Hanulin – Matki Bożej Częstochowskiej

Adres:

Grębanin – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Adres:

Baranów – św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca

Adres:

Parafie dekanatu:

DEKANAT KĘPIŃSKI

 

Dekanat jest jednostką organizacyjną Kościoła katolickiego. Skupia od kilku do kilkunastu parafii. Na czele dekanatu stoi dziekan. Do obowiązków dziekana należy między innymi koordynowanie w ramach dekanatu wspólnie podejmowanej działalności duszpasterskiej. Dekanat kępiński jest jednym z 33 dekanatów diecezji kaliskiej. Aktualnie (2023) liczy prawie 30 tysięcy wiernych, 12 parafii i 16 kapłanów. Powstał w roku 1786. W jego skład weszło 11 parafii: Baranów, Kępno, Doruchów wraz z Bobrownikami, Wyszanów, Olszowa, Donaborów, Siemianice, Grębanin, Trzcinica z Laskami, Myjomice oraz Opatów ze Słupią. Wcześniej należał do dekanatów ostrzeszowskiego i opatowskiego. W roku 1910 z dekanatu kępińskiego wyłączono parafię Doruchów z filią w Bobrownikach i włączono do dekanatu ostrzeszowskiego. Ostatnia znacząca zmiana składu parafii miała miejsce w roku 1929. Wtedy to podzielono parafię Wyszanów i po utworzeniu nowej w Morawinie, przydzielono ją do dekanatu ostrzeszowskiego. Do roku 1821 dekanat kępiński należał do diecezji wrocławskiej, następnie do archidiecezji poznańskiej. W roku 1992 dekanat kępiński znalazł się w granicach utworzonej diecezji kaliskiej. Był jednym z 24 dekanatów nowej diecezji. Tworzyło go 14parafii: Baranów św. Andrzeja, Kępno św. Marcina, Wyszanów, Olszowa, Donaborów, Siemianice, Grębanin, Trzcinica, Laski, Myjomice, Opatów, Słupia pod Kępnem, Kierzno, Hanulin. Funkcję dziekana pełnił wówczas ks. Mieczysław Gmerek (Siemianice), a wicedziekana ks. prał. Zbigniew Rapior (Kępno). Po śmierci proboszcza kępińskiego wicedziekanem został ks .kanonik Stanisław Borowicki (Grębanin). We wrześniu 1996 roku, po przeprowadzeniu reorganizacji struktury dekanalnej w celu lepszego jej dostosowania do potrzeb duszpasterskich, liczba dekanatów wzrosła do 33. Wśród 9 nowych dekanatów znalazł się również dekanat trzcinicki, który między innymi utworzyły parafie należące do tej pory do dekanatu kępińskiego: Opatów, Trzcinica, Laski, Siemianice. Z kolei Wyszanów został dołączony do dekanatu wieruszowskiego. W roku 2000 została erygowana parafia w Świbie (do tej pory należała do parafii w Olszowej), zaś w roku 2006 powstały aż dwie parafie –Miłosierdzia Bożego w Baranowie i MB Różańcowej w Kępnie (wcześniej były to tereny wchodzące w skład parafii św. Marcina w Kępnie). Dziekanem dekanatu (od 2022 roku) jest ks. kanonik Krystian Szenowski, proboszcz parafii św. Marcina w Kępnie, obowiązki wicedziekana pełni natomiast ks. Tomasz Szymczak, proboszcz parafii św. Marcina w Donaborowie. Dekanat kępiński sąsiaduje z dekanatami: bralińskim, ostrzeszowskim, wieruszowskim i trzcinickim.

 

Dekanat kępiński. Obecnie tworzy go 12 parafii:

Baranów – św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca

Baranów – Miłosierdzia Bożego Donaborów – św. Marcina

Grębanin – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Hanulin – Matki Bożej Częstochowskiej

Kępno – św. Marcina Biskupa

Kępno – Matki Bożej Różańcowej

Kierzno – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Myjomice – św. Józefa i Wszystkich Świętych

Olszowa – św. Jadwigi Śląskiej

Słupia p. Kępnem – Wszystkich Świętych

Świba – św. Katarzyny Aleksandryjskiej

 

Przynależność dekanalna Kępna i okolicznych parafii:

???? – 1738 – archiprezbiterat (dekanat) ostrzeszowski

1738 – 1786 – archiprezbiterat (dekanat) opatowski

1786 – do dziś – archiprezbiterat (dekanat) kępiński

 

Przynależność diecezjalna Kępna i okolicznych parafii:

???? – 1821 – diecezja wrocławska

1821 – 1992 – archidiecezja poznańska

Od 1992 – diecezja kaliska

 

Dekanat kępiński

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.