SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych jest dla chorych, a nie dla zmarłych. Warto zadbać o to, aby w odpowiednim czasie chory mógł się:

 • wyspowiadać,
 • przyjąć komunię św.
 • sakrament namaszczenia chorych.

 

Sakrament namaszczenia chorych można przyjmować w życiu wiele razy !!!, zawsze wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba.

 

Odwiedziny chorych w naszej parafii:

 • pierwsza sobota miesiąca od godz. 9.00 (za wyjątkiem stycznia, lipca i sierpnia). Zapisy w kancelarii parafialnej.
 • w razie potrzeby o posługę dla chorego można prosić w każdej chwili.

 

Kapelan szpitala jest dostępny pod numerem: 795 634 237

1. Zgłoszenie zamiaru:

 • Zamiar zawarcia sakramentu małżeństwa warto zgłosić w biurze parafialnym odpowiednio wcześniej (nawet parę miesięcy, aby upewnić się, że jest wolny termin)

 

2. Potrzebne dokumenty:

 • aktualna metryka chrztu z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (6 miesięcy ważności). Uwaga: o metrykę prosimy w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania
 • dowód osobisty
 • ostatnie świadectwo z religii
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nauki przedmałżeńskie). Obecnie zamiar uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich w konkretnej parafii zgłaszamy przez stronę internetową www.drdk.pl. Tu też znajdziemy terminy nauk
 • zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego. Również chęć uczestnictwa w naukach Poradni zgłaszamy przez stronę internetową www.drdk.pl. Nauki w naszej parafii rozpoczynają się w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00 w Domu Katolickim i trwają cztery kolejne tygodnie
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilnoprawne, jest to tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • zgoda z parafii (w przypadku, gdy narzeczony i narzeczona nie mieszkają na terenie parafii)

 

3. Rozmowa duszpasterska:

 • Przed zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni są zobowiązani do rozmowy duszpasterskiej z księdzem, najpóźniej 3 miesiące przed ślubem. Na pierwsze spotkanie umawiamy się wcześniej telefonicznie

BIERZMOWANIE

Szersze informację u Katechetów

I KOMUNIA ŚW.

SP nr 1 – II niedziela maja

godz. 11.00

SP nr 2 i 3 – III niedziela maja

godz. 11.00

 

ROCZNICA I KOMUNII ŚW.

SP nr 1, 2, 3

IV niedziela maja godz. 11.00

AKTUALNOŚCI
 
 • SPOTKANIE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA odbędzie się 14 kwietnia.  
 • W każdą niedzielę kartki z „Ewangeliami” do wypełnienia dla kandydatów do bierzmowania wraz ze skrzynką będą znajdować się w kościele po prawej stronie przy chrzcielnicy.  Ewentualnie o zmianie miejsca poinformujemy na Mszy św. w ogłoszeniach.

CHRZEST

 • Sakrament chrztu świętego udzielamy w:

II sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 17.00

IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.00

W innych terminach tylko w uzasadnionych przypadkach

 • Zgłoszenie chrztu:

Chrzest zgłaszają rodzice dziecka co najmniej dwa tygodnie przed wybranym terminem.

 • Potrzebne dokumenty:

Akt urodzenia dziecka

Dowody osobiste

Dane rodziców i rodziców chrzestnych: nazwisko, imię, wiek, zawód, adres zamieszkania, stan cywilny.

 • Wymagania stawiane chrzestnym:

Przyjęty sakrament bierzmowania i ukończony 16 rok życia

Prowadzenie życia prawdziwie chrześcijańskiego (rodzice chrzestni z poza parafii zobowiązani są

przedstawić zaświadczenie od Księdza Proboszcza, że mogą być chrzestnymi)

 • Rodzice dziecka i rodzice chrzestni powinni:

pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty uczestniczyć w katechezie przed chrzcielnej (piątek poprzedzający chrzest po Mszy św. wieczornej w Domu Katolickim)

 

 

Sakramenty

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.