Kaplica szpitalna  - pomieszczenia w Szpitalu Powiatowym, które zarządca przeznaczył dla celów kultu religijnego. Aktualnie jest to pomieszczenia dla kilku osób z ołtarzem, kaplica jest pod wezwaniem Chrystusa Króla

Kaplica cmentarna -

Plebania -

W skład parafii wchodzą także: salka z garażami i garaże z kotłownią

Biuro Parafialne oraz zabudowa użytkowa -

treść

 

Organistówka - jest budynkiem mieszkalnym Pana Organisty oraz księży Wikarych

Dom Katolicki -

Kościół -

Parafia pw. św. Marcina w Kępnie ma bogatą infrastrukturę, dzięki czemu może realizować wiele celów duszpasterskich.

Na fundamecnie

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.