Modlitwa w intencji wspólnoty (parafii)

O chwalebny święty Marcinie, który, będąc jeszcze katechumenem, z hojnej miłości oddałeś połowę swego płaszcza, za co sam Jezus chwalił Cię przed aniołami, rozłóż płaszcz swojej ochrony i roztocz swoją dobroć nad naszą wspólnotą (parafia), która uznaje w Tobie patrona i orędownika, przyjaciela i wzór życia chrześcijańskiego.

O chwalebny święty Marcinie, który wycofałeś się z życia monastycznego, aby odnowić w wiernych synowską i posłuszną miłość do Boga ,ożyw naszą modlitwę i przemień ja w radosne uwielbienie. Pobudź nasza wierność Ewangelii i ożyw życie chrześcijańskie.

O chwalebny święty Marcinie, który jako biskup Tours byłeś silny i odważny, odwiedzałeś swoich wiernych z pokorą i łagodnością Dobrego Pasterza. Wzbudź w naszej wspólnocie powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, by za Twoim przykładem młodzi poświęcali się ewangelizacji, obronie słabych i uciśnionych, ratowaniu biednych i cierpiących, krzewili wiarę, budowali pokój i zjednoczenie serc. Uproś nam zdolność naśladowania Ciebie tak, jak Ty byłeś wiernym naśladowcą Chrystusa.Daj, byśmy byli miłosierni, jak Ojciec.

O chwalebny święty Marcinie pełen Ducha Bożego, w zanoszonych modlitwach i czynionych cudach okazywałeś współczucie i niosłeś pomoc potrzebującym. Kierowałeś wzrok wprost na niebo, nie pomijałeś jednak potrzeb ziemskich. Przybądź nam z pomocą, pociesz naszą wspólnotę (parafialna) i daj nam łaski, o które pokornie prosimy.

Amen.

Modlitwa o pokój w rodzinie

Zwracamy się do Ciebie, święty Marcinie, w naszych obecnych trudnościach rodzinnych. Ty byłeś przyjacielem Jezusa, Księcia Pokoju i budowniczym pokoju w relacjach międzyludzkich. Nawet w podeszłym wieku nie szczędziłeś wysiłków dla przywrócenia harmonii we wspólnocie Kościoła.Dziś, gdy niepokój dotyka naszą rodzinę, wyjednaj nam u Boga, byśmy pomagali sobie nawzajem i byli zawsze gotowi przebaczyć i przyjąć przebaczenie. Uproś Boga, aby dał nam mądrość i wspaniałomyślność. Pomóż nam, byśmy nigdy nie powiedzieli lub nie zrobili czegokolwiek, co mogłoby zachwiać pokój w naszej rodzinie. Święty Marcinie, módl się za nami, byśmy zrobili wszystko, aby w naszej rodzinie stworzyć i utrzymać atmosferę zaufania, szacunku i miłości wzajemnej.

Amen.

Modlitwa w strapieniu

Czcigodny święty Marcinie, Ty zawsze byłeś przyjacielem tych, którym zagrażały niebezpieczeństwa. W chwili obecnej cierpię, przygnieciony zmartwieniami, i nie widzę rozwiązania. Wydaje że nie ma ucieczki od mojego obecnego nieszczęścia. Zwracam się więc teraz do Ciebie, święty Marcinie, i proszę o wstawiennictwo za mną przed miłosiernym Ojcem. Wyproś mi, proszę, odwagę i siłę, abym odnalazł i zaakceptował wole Bożą Chcę wierzyć, że wszystko, co Bóg dopuszcza do mnie, prowadzi do prawdziwego dobra. Wstawiaj się za mną, święty Marcinie!

Amen.

Modlitwa o życie duchem błogosławieństw ewangelicznych

Święty Marcinie, naśladowco Jezusa, żyjący Jego miłością, wyproś nam u Boga tę łaskę, byśmy żyli orędziem Ewangelii. Ucz nas duchowego ubóstwa, byśmy we wszystkim zdawali się na Boga, nie licząc na własne siły fizyczne, umysłowe czy duchowe. Budź w nas wrażliwość, byśmy w cichości służyli bliźnim. Kształtuj w nas poczucie sprawiedliwości, która przeniknięta jest duchem miłosierdzia. Wobec pokus wyproś nam męstwo i stałość, prowadź do czystości serca. Ucz nas, jak żyć przebaczeniem i pojednaniem, rozwiązywać konflikty, zanim jeszcze rozpętają się na dobre. Wyjednaj nam, aby Chrystus wypełniał całe nasze życie doczesne, a w końcu niech się zjednoczymy z nim w szczęśliwości wiecznej.

Amen.

Modlitwa o gorliwość

Święty Marcinie Biskupie, jeszcze nie ochrzczony, a już Chrystusa czczący w członkach Jego, to jest w ubogich, kiedyś nie zważając na wygodę swoją, i śmiech ludzki, połowę płaszcza dał nagiemu żebrakowi. Oto ja już dawno przez Chrzest Święty stałem (stałam) się sługa Boskim (Boska), a dla chwały i miłości Jego nic nie czynię, dla punktu honoru, dla marnego interesu odważam się często na wielkie rzeczy, a dla Boga mego najmniejszej uczynić nie chcę. W czym nie kto inny mnie poprawić może, tylko Ty przykładem twoim, i przy mnie chęć do jałmużny, cierpliwości, i pokory, Twoich cnót głównych. Niech i ja za Tobą Święty Biskupie, choć mi to życie jest obmierzłe, pragnę jeszcze żyć, żebym wszystkie momenty przeszłego życia mego, łzami pokutnymi oblał (oblała), i Boga mego wychwalił (wychwaliła) i pokochał (pokochała), i zasłużył (zasłużyła) sobie na widzenie Stwórcy mego, który już ciebie wieńczy wieńcem chwały, a sam żyje i króluje przez wszystkie wieki.

Amen.

św. Marcinie, módl się za nami

Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i przez śmierć świętego Marcina, biskupa, † odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, * aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Mszał Rzymski, kolekta na dzień 11 listopada)

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.