REGULAMIN CMENTARZA >>

LIKWIDACJA GROBU >>

GROBONET >>

Zarys dziejów nekropolii kępińskiej
 
Cmentarz to miejsce snu wiecznego, w którym majestat śmierci panuje niepodzielnie, a sprawy doczesne nie mają żadnego znaczenia
 
Od początków cywilizacji człowieka znane były dwa obrządki pogrzebo we kremacja, czyli palenie zwłok oraz inhumacja, to jest chowanie ich po śmierci w ziemi. Wraz z wprowadzeniem religii rzymskokatolickiej poczęto chować zmarłych przy kościołach. Zwyczaj ten utrzymał się do XVIII stu lecia, kiedy to przeniesiono cmentarze poza obręb siedzib ludzkich.
 
Podobna sytuacja miała miejsce w Kępnie, gdzie na cmentarzu przy Kościele Św, Marcina pochowano między innymi Wojciecha Żeromskiego, dziedzica dóbr kępińskich (zm. 4 marca 1832 r.) oraz ks. Alojzego Grzybow- skiego, proboszcza kępińskiego (zm. 4 kwietnia 1833 r.). Od 5 lutego 1811 r. zaczęto grzebać mieszkańców Kępna na cmentarzu położonym przy Górce Wiatrakowej, w miejscu zwanym Zagasło. Cmentarz ten istniał tylko 62 lata, bowiem w listopadzie 1873 r. otwarto nową kępińską nekropolię położoną przy ulicy Sienkiewicza (dawna ulica Rychtalska). W ciągu tego czasu dokonano blisko 5580 pochówków, grzebiąc takich mieszkańców jak Albert Zimerman burmistrz Kępna (zm. w 1870 r.) oraz właściciel okolicznych dóbr Ferdynand Brremdt właściciel Hanulina (zm. 1861 r.). Oficjalnego zamknięcia cmentarza na Zagaśle dokonano w latach trzydzie stych XX wieku, likwidując ogrodzenie, krzyż cmentarny oraz nagrobki. Teren zrównano, posiano trawę i włączono w obręb parku miejskiego.
 
Zgodę na założenie obecnego cmentarza wydał proboszczowi kępińskiemu ks. Józefowi Iwaszkiewiczowi, arcybiskup gnieźnieński Mieczysław Ledóchowski. Pierwotna wielkość cmentarza wynosiła w roku 1873 jeden hektar powierzchni. Z biegiem czasu nekropolia powiększała się, by w końcu 1949 roku osiągnąć obszar 2,5 hektara. Wejście na cmentarz od ul. Sienkiewicza prowadzi przez murowaną bramę, na której umieszczono napis: „Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych". Przy głównej alei znajduje się pomnik grobowiec Poległym 1 zmarłym za wolność Ojczyzny, mający symbolizować zmagania o Polskę w czasach 1918-1921. Na terenie cmentarza wybudowano także Kaplicę pw. Wszystkich Świętych, projektu Kazimierza Maciejewskiego. Jej budowniczym był Mieczysław Wilaszek, zaś architekturę wnętrza tworzył Krzysztof Brzóstowicz. Konsekracji kaplicy dokonał 25 października 1992 r. biskup Stanisław Napierała Cmentarz kępiński jest miejscem, na którym śpią snem wiecznym mieszkańcy naszego miasta, a jednocześnie miejscem licznych odwiedzin, bowiem jak zauważył biskup Andrzej Wronka, sufragan wrocławski, cmentarz kępiński należy do jednego z najlepiej urządzonych, pięknych i wzorowo utrzymanych cmentarzy".
 
Wiceprezes TMZK Henryk Tyszkiewicz (fragment publikacji......)

 

Cmentarz

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.