Przygotowania do drugiej edycji Strefy Mocy w Kępnie coraz bardziej materializują się! Są plany, są Gospodarze, jest miejsce, są pierwsze zaproszenia, są zarysy programu... są potrzeby
Strefa Mocy jest spotkaniem nas wszystkich, wspólnoty Kościoła, stąd mamy odwagę prosić o pomoc w organizacji.
CZEGO SPODZIEWAĆ SIĘ NA SM 2024:
- Gospodarze dwóch pierwszych dni: Witek i Sylwia Wilk (konferencje, wieczór uwielbienia)
- Gospodarze trzeciego dnia: Maja i Krzysztof Sowińscy (konferencje, wieczór uwielbienia)
- 5 grup muzycznych
- grupa teatralna
- atrakcje i animacje dla dzieci
- gastronomia
- garść niespodzianek.
Wszystko w atmosferze żywej wiary, uwielbienia, modlitwy, świadectwa, w obecności Słowa Bożego.
Swoją obecność zapowiedział także Ks. Biskup Damian Bryl
JAKIE SĄ POTRZEBY:
- poszukujemy sponsorów i darczyńców: zakupy, opłacenie faktur, darowizny
- wolontariuszy: ustawianie i sprzątanie placu, posiłki, noclegi etc.
- wolontariuszy terenowych: promocja wydarzenia w miejscu zamieszkania, w swoich parafiach
- stoiska: wg Waszych propozycji.
Wszystko powyższe można skonsultować w zakrysti kościoła Parafia pw św Marcina w Kępnie lub poprzez prywatną wiadomość na naszym profilu fb lub korzystając z przycisku WhatsApp (wysyłając wiadomość).
Już teraz dziękujemy, że razem będziemy tworzyć wspólną przestrzeń dzielenia się Słowem i uwielbienia!
W minionym roku w SM włączyło się kilkadziesiąt osób, firm i instytucji a na scenie byli z nami m.in. Sylwia i Witek Wilk , Michał Król, Mocni w Duchu, Siewcy Lednicy oraz wspólnota Wspólnota "Mocni w Duchu": Wstawiennicy oraz Diakonia Modlitwy Tańcem
Wydarzenie polecamy także i przede wszystkim Waszej modlitwie!!!
 
Kontakt: stowarzyszenie@parafiakepno.pl

Największym wyzwaniem najbliższych tygodni będzie organizacja Strefy Mocy - Kępno 2024

Stowarzyszenie św Marcina w Kępnie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych w życie parafii i miasta, których celem jest aktywne działanie na rzecz mieszkańców. Spotkanie założycielskie odbyło się 6 grudnia 2023 roku, a wpis do KRS uzyskało 28 lutego 2024 roku.

 

kontakt: stowarzyszenie@parafiakepno.pl

Celami stowarzyszenia są m.in:

* działalność ewangelizacyjna

* działalność charytatywna

* promowanie wartości chrześcijańskich w życiu społecznym w oparciu o nauczanie kościoła katolickiego

* upowszechnianie znajomości pisma świętego

* wspieranie rodzin i wartości prorodzinnych

* pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

* troska o chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe

* wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, ubogich i z rodzin dysfunkcyjnych

 

Stowarzyszenie  św. Marcina w Kępnie

ul. Tadeusza Kościuszki 3, 63-600 Kępno

Nr konta: 46 1020 2241 0000 2602 0081 2412

Stowarzyszenie św. Marcina w Kępnie

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.